UWAGA
Bez kategorii

Zatrudnimy wychowawcę na półkolonie w ODK

 

 

 

 

 

 

 

Osiedlowy Dom Kultury zatrudni na umowę zlecenie wychowawcę półkolonii.

Okres zatrudnienia:

  • 24.06.2019 – 05.07.2019
  • 08.07.2019 – 19.07.2019
  • 05.08.2019 – 23.08.2019

praca w godz. 8:00 – 16:00, oprócz sobót i niedziel.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży lub;
  • zaświadczenie ze szkoły o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
  • książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych;

 

CV należy złożyć w sekretariacie ODK lub przesłać na adres e -mail: odk5@wp.pl

Więcej informacji pod nr tel. 75 75 31 831, od godz. 14:00 – 20:00