INFORMACJA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

W związku z przedłużającym się strajkiem w szkołach informujemy, że w Osiedlowy Dom Kultury między godz. 8:00 a 15:00 zapewnia zajęcia  dla dzieci (plastyczne, gry planszowe).

Dzieci mogą przebywać w naszej instytucji  JEDYNIE w obecności dorosłego opiekuna.