ARCHItektura

 

Prowadząca: Ewelina Markiewicz

 
Zajęcia edukacji architektonicznej mają na celu uwrażliwiać na otaczającą przestrzeń i jej jakość. Projektowanie i współtworzenie naszego otoczenia pobudza wyobraźnię i pozwala zastanowić się nad tym, czego potrzebujemy, co lubimy, a co nam przeszkadza. Poznamy terminy architektoniczne. Zastanowimy się nad rolami elementów architektury, wcielając się w ich role. Doświadczymy architektury używając naszych zmysłów. Rozwiniemy umiejętności manualne, tworząc makiety i rysunki. Na tych zajęciach każdy pracuje w swoim tempie, bez oceniania. 
 
Zajęcia są skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.