Aktualności,  Ars poetica

Piórem i pędzlem po Karkonoszach – Jerzy Tański/07.09.2020/ars poetica

 

Spotkanie z cyklu „ars poetica” z Jerzym Tańskim – promocja tomiku wierszy pt.: „Piórem i pędzlem po Karkonoszach”. Spotkanie wzbogaci wystawa obrazów Jerzego i Teresy Tańskich oraz występ wokalny Adama Wolaka. Organizatorzy: ODK i Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej.

07.09.2020, godz. 17:00, Kawiarnia MUZA ODK

Serdecznie zapraszamy!!!

 • Od dn. 01.09.2020 r. wszystkie osoby korzystające z usług ODK lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć oraz przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej, w której chcą uczestniczyć, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi bądź wyznaczonemu pracownikowi ODK. Oświadczenie można pobrać ze strony ODK lub dostępne będzie w sekretariacie ODK
 • Udział widzów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ODK jest dopuszczalny pod warunkiem:

  – zakrywania ust i nosa przez widzów przez cały czas pobytu w instytucji;

  – udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

  a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,

  b/ jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

  c/ osób mieszkających wspólnie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem na czas pandemii Covid-19 – POBIERZ TUTAJ

Skip to content